HN PREMIUM FRIED SHALLOT JAR 12X1KG

SKU: 116243

HN PREMIUM FRIED SHALLOT JAR 12X1KG